Nuenen controleert op afsteken vuurwerk

Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema stoken en het afsteken van vuurwerk. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Stoken
Bij het verbranden van afvalstoffen in de open lucht kunnen de openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Daarnaast kan stoken veel schade aan het milieu veroorzaken. Daarom is het verboden om in de open lucht afvalstoffen te verbranden of vuur te stoken. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. De regels hierover vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet Milieubeheer.

Vuurwerk
Vuurwerk afsteken mag u alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur op plaatsen waar dat toegestaan is. Iedereen die voortijdig vuurwerk afsteekt is in overtreding.
Het is in ieder geval niet toegestaan om vuurwerk af te steken:
• Nabij en op het terrein van:
– De Akkers;
– Savanthof
– Weverkeshof;
– Jo van Dijkhof.
• In/op/aan/onder:
– abri’s;
– bruggen;
– overkappingen;
– tunnels;
– telefooncellen;
– vuilnisbakken;
– brievenbussen.
• In en nabij winkelcentra (semi overdekt).

Het afsteken van vuurwerk is in deze situaties altijd verboden. In een aantal gevallen kan het college hiervan ontheffing verlenen. Daarnaast is het natuurlijk altijd verboden om vuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. De regels hierover staan in de Algemene Plaatselijke Verordening en het Vuurwerkbesluit. U kunt deze regelgeving vinden via www.overheid.nl.

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. Ook zijn de boa’s bevoegd vuurwerk in beslag te nemen.

Let op:
Natuurlijk mag u niet zomaar afval achterlaten op straat. Dit geldt ook voor vuurwerkafval. Bij de verkooppunten van vuurwerk wordt een speciale plastic zak meegegeven waar het vuurwerkafval in gedaan kan worden. De zak moet worden afgesloten en kan op 2 januari ingeleverd worden bij diverse inzamelpunten. Bij het inleveren van de zak met vuurwerkafval krijgt u een bon waarmee u kans maakt op een mooie prijs. De winnaar wordt in januari 2018 in Rond de Linde bekend gemaakt.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

Reageer