Controle op bedrijventerrein Eeneind

Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Gisteren vond een gezamenlijke controledag met verschillende instanties plaats op Bedrijventerrein Eeneind in Nuenen.

Controle

Er zijn signalen dat er illegale activiteiten plaatsvinden op het bedrijventerrein en daaromcontroleerden verschillende instanties gezamenlijk meerdere bedrijven. De controle richttezich op de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsvoering en de inkomenssituatie. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de milieuwetgeving wordt nageleefd. Daarnaast werd gecontroleerd op rechtmatigheid van bijvoorbeeld uitkeringen en/of belastingtoeslagen. De bedrijfspanden werden ook onderzocht op onwettige activiteiten zoals illegale arbeid, hennepteelt, drugsverkoop en verkoop van gestolen auto-onderdelen.

Samenwerking tussen instanties
De gemeente heeft de controles uitgevoerd samen met de Politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst en UWV met ondersteuning van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG. Met deze gezamenlijke aanpak willen we zicht krijgen op de activiteiten op het bedrijventerrein en mogelijke illegale activiteiten.

Resultaten
De controledag is uitstekend verlopen. De betreffende ondernemers hebben alle medewerking verleend aan de controle. De onderlinge samenwerking en communicatie tussen de partners was goed. Over het algemeen viel op dat er veel autobedrijven op het bedrijventerrein gevestigd zijn, veel daarvan zonder werkplaats. Dit kan aanleiding zijn voor nog meer controles.

Een aantal specifieke resultaten van de controle zijn:
– Gemeente constateerde mogelijk strijdig gebruik met het bestemmingsplan en
enkele lichte milieuovertredingen;
– Politie heeft meerdere voertuigen in beslag genomen. Eén daarvan stond als
gestolen gesignaleerd. De anderen worden nader onderzocht;
– UWV heeft uitkeringsgerechtigde ter plaatse gesproken. Naar een aantal wordt
onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude;
– Belastingdienst constateerde dat in een groot aantal gevallen de administratie niet
op orde was. In sommige gevallen wordt beoordeeld of nader onderzoek nodig is.
– Deurwaarderij van de Belastingdienst heeft bij de verkeerscontrole zes voertuigen
in beslag genomen en twee voertuigen afgevoerd. Daarnaast was de fiscale
opbrengst € 19.720,–.

Reageer