Controle op parkeren en (brom)fietsen

Opsporingsambtenaren letten extra op het thema parkeren en (brom)fietsen. Voor het gehele centrum van Nuenen geldt een parkeerverbodszone. Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken. De parkeerverbodszone is duidelijk herkenbaar.

Parkeren is niet toegestaan op het trottoir, bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan, langs een gele onderbroken streep, op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, in plantsoenen, op grasvelden of andere groenvoorzieningen, voor een inrit of uitrit en op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Wist u dat: De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder gehandicaptenparkeerkaart € 370,- is?

(Brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte (brom)fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moeten zij de rijbaan gebruiken.

(Brom)fietsen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park en het Parkhof is niet toegestaan, omdat dit gevaarlijke situaties voor het winkelende publiek kan veroorzaken.

Voetgangerszones herkent u aan de ter plaatse aanwezige verkeersborden.

Als u toch (brom)fietst op het trottoir riskeert u een boete. Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen. Als u toch over de weekmarkt (brom)fietst riskeert u een boete.

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. Bij constatering van een overtreding kan er door onze boa’s, zonder het geven van een waarschuwing, direct een proces-verbaal worden opgemaakt.

Reageer