Commissie- en Raadsvergadering

U bent van harte welkom bij de commissie- en raadsvergadering in de raadzaal in het Klooster. De agenda en bijbehorende stukken zijn te raadplegen via http://nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis
De raadsvergadering is live te volgen en na afloop terug te kijken.

De gemeenteraad vergadert op de volgende momenten:
2 november 2017 Commissievergadering, 19:30 uur – raadzaal in het Klooster
Onderwerp: Bestuurlijke Toekomst

9 november 2017 Raadsvergadering, let op gewijzigde aanvangstijd 15:00 uur – raadzaal in het Klooster
Onderwerpen
o Woonwagenlocaties
o Beheerplan gebouwen
o Programmabegroting 2018
o Belastingverordening 2018

Wilt u meespreken tijdens de commissievergadering of inspreken bij de raadsvergadering?
Neem dan contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl o.v.v. uw naam en het onderwerp.

Reageer