Wat vindt U?

Op 16 november 2017 is het zo ver: de gemeenteraad gaat zich dan uitspreken over de toekomst van Nuenen. Er ligt een voorstel op tafel om te gaan fuseren met Eindhoven en Son en Breugel. Dat is expres zo gekozen, om de discussie in de raad over dit onderwerp helemaal vrij te laten. Er ligt nu dus nog niets vast, er wordt nog geen standpunt ingenomen. Een mooi moment om dan ook richting inwoners van Nuenen c.a. te vragen: wat vindt u?

Spreek mee!
We hopen dat veel inwoners ons willen laten horen hoe zij erover denken. We hebben die uitnodiging aan het begin van de discussie over de toekomst van de gemeente Nuenen al eens gedaan. Er is sindsdien veel gezegd en geschreven over het onderwerp. Nu, nadat we veel hebben uitgezocht en met potentiele partners hebben gepraat, horen we graag weer van u. Met wie moeten we fuseren? Wat wilt u aan de raadsleden meegeven als zij hun standpunt bepalen? Laat het weten door mee te praten tijdens een speciale commissievergadering over het onderwerp Bestuurlijke toekomst. Die wordt gehouden op 2 november 2017, om 19.30 uur. Voor deze gelegenheid vindt de vergadering plaats in de raadszaal in het Klooster.

Hoe werkt dat?
Meesprekers moeten zich aanmelden bij de griffier, maar dat kan nog tot het moment dat de vergadering begint. Meespreken kan op persoonlijke titel, maar ook als vertegenwoordiger van een vereniging of stichting. U krijgt ongeveer 5 minuten de tijd om de commissie te vertellen hoe u er tegenaan kijkt.
Er kunnen vragen worden gesteld, waarna de commissieleden een ronde met elkaar in discussie gaan. Als u dat wilt, kunt u bij het begin van een tweede discussieronde zelf nog kort reageren op wat er gezegd is.

Uiteindelijk zal de commissie aan de gemeenteraad een advies geven over de behandeling van het raadsvoorstel over de toekomst van Nuenen. Deze raadsvergadering is, zoals al gezegd, op 16 november 2017.

Reageer