Geheimhouding persoonsgegevens (BRP)

Wat is de BRP?
De BRP is de Basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en is geregeld in de Wet BRP. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden.

Reageer