In memoriam: Theo van Duppen

Vanaf het eerste uur was Theo actief bij de LON, de laatste jaren bij TekstTV.

Verleden week nog stuurde hij vanaf zijn huisadres een bericht naar de redactie over de nieuwe prins CV van De Narre-Kappen in Gerwen. Het tekende zijn betrokkenheid.

Wij verliezen als bestuur en vrijwilligers van de LON in Theo een fijne collega en vriend.

Reageer