Mantelzorger..? Laat je zien en meld je aan!

Zorgt u (langdurig) voor een familielid, kind, broer, zus, vriend(in), kennis of buur met een chronische ziekte, een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of psychiatrische problematiek?

Laat je zien! Dat is het thema van de Dag van de Mantelzorg 2017. “Laat je zien!” staat voor de persoon achter de mantelzorger, dat je gezien mag worden in deze specifieke rol die je vervult, dat je daarvoor erkenning krijgt en dat de omgeving jou als mantelzorger waardeert.

“De omgeving”, dat zijn andere familieleden, vrienden, maar ook de gemeente of het steunpunt mantelzorg. Je kunt hen om steun en hulp vragen als dat nodig is. Jij mag er zijn, dus laat jezelf zien. Ook voor de partners waarmee je te maken hebt, is het fijn als jij je laat zien. Bij de huisarts, bij de gemeente, in het ziekenhuis, bij het steunpunt Mantelzorg.

Als u zich aanmeldt als (jonge) mantelzorger komt u in aanmerking voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering en kunt u deelnemen aan de mantelzorgdagen op 10 en 11 november. Voor meer informatie:

CMD Berg 22c Nuenen (Elke ochtend van 8.30 tot 12.30)
E: steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl of
T: 040-2831675 u kunt aangeven dat u zich wilt aanmelden als mantelzorger

Ben je een (jonge) mantelzorger of ken je iemand die een mantelzorger is? Attendeer ze dan op dit bericht of breng ze in contact met: Steunpunt mantelzorg Nuenen c.a.

Reageer