Drijehornick: 500 jaar Luther

Op 19 oktober 2017 vindt in Scholengemeenschap De Dassenburcht (Jacob Catststraat 1-3) om 20.00 uur een lezing plaats door Bernadette van Litsenburg. Litsenburg groeide op in ’s-Hertogenbosch en volgde een conservatoriumstudie cello en koordirectie.
Lichamelijke problemen dwongen haar om te stoppen en ze startte een studie klassieke theologie aan de universiteit van Utrecht. Ze studeerde af op de medische ethiek van de islam in een niet-moslimland als Nederland en kerkelijk op hymnologie, de muzische kant van liturgie. Daarna werd ze predikant bij de lutherse gemeente in Eindhoven tot haar emeritaat, 1 ½ jaar geleden.

Samenvatting
Op 31 oktober 1517 spijkerde Luther 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberge. Op zich was dat niks bijzonders, want het hoorde bij het curriculum van iedere universiteit om discussies te voeren als een soort oefening om de debatteren. Bovendien waren die discussies vereist om een academische graad te kunnen behalen.
Later heef Luther gezegd: ’Had ik geweten dat deze stellingen zo’n grote ophef zouden veroorzaken, had ik sommige stellingen beter geformuleerd’.
Dit jaar is die daad van Luther 500 jaar geleden. Een reden om hem eens nader te bekijken. Als je lutheranen vraagt, wat het voor hun betekent om luthers te zijn, hoor je geluiden van: ‘warm, liturgisch, vertrouwd, vrij, niet zo benauwd’. Maar dat is natuurlijk niet genoeg om het lutherse erfgoed vorm te geven in onze Protestantse Kerk in Nederland. Toch zou ik één woord naar voren willen halen en dat is het begrip ‘vrijheid’. Daarmee hebben wij, lutheranen, écht iets toe te voegen aan de maatschappelijke en kerkelijke gesprekken, die op dit moment in het kader van het Lutherjaar overal gevoerd worden. Want bij vrijheid in een luthers perspectief gaat het, in tegenstelling tot veel vrijblijvend gedoe in de samenleving debatten, vooral om inhoud. Het gaat niet om een ‘vrij van…’, als een lege huls, waarmee je je afzet tegen alles wat menselijkerwijs aan beroep op je zou kunnen worden gedaan. Bij Luther gaat het om een ‘vrij zijn om te ……’ – een vrij zijn om mens te worden in antwoord op Gods liefde. Ik zal daar in mijn lezing dieper op ingaan.

Luthers betekenis ligt ook op het vlak van diakonie, liturgie en kerkmuziek. Ik was verrast door de wereldwijde aandacht voor de herdenking van 500 jaar Luther, maar ik hoop zijn betekenis voor de hele godsdienstbeleving van West-Europa over te kunnen brengen.

Reageer