BOA-Buurthulp weer bij de tijd!

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein (BOA) heeft na twee jaar operationeel zijn, haar buurthulp geëvalueerd en op basis van een aantal enquêtes weer volledig bij de tijd gebracht.

Ruim twee jaar geleden werd BOA-Buurthulp in Nuenen geïntroduceerd. Met dit plan wordt burenhulp georganiseerd voor de bewoners van de wijk waar Buurtvereniging Omgeving Andriesplein (BOA) actief is. Hoewel er nog steeds een zekere schroom bestaat om hulp te vragen is in de afgelopen periode regelmatig, (gemiddeld 1 á 2 aanvragen per week) een beroep gedaan op BOA-Buurthulp, waarbij de hulp gratis door vrijwilligers wordt verleend.

Het Buurthulpteam was van mening dat de tijd was gekomen om de behoefte opnieuw te peilen en het functioneren te evalueren. Daarom werden in de afgelopen periode enquêtes gehouden onder de BOA-leden, de coördinatoren en vrijwillige hulpverleners.
Een grondige aanpak dus.

Gebleken is dat er binnen de wijk nog steeds veel draagvlak bestaat voor BOA-Buurthulp.
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de buurthulp goed functioneert, maar dat het op een aantal punten vereenvoudigd en/of verduidelijkt zou kunnen worden.
Het Buurthulpteam is daar mee aan de slag gegaan en vanaf 15 oktober a.s. is BOA-Buurthulp weer bij de tijd: duidelijker en eenvoudiger.

Enkele voorbeelden van aanpassingen zijn de rol van Buurthulpcoördinator en de eenvoudige wijze waarop buurthulp kan worden aangevraagd: via de Buurthulptelefoon (06-2295 1891) of per email (buurthulp@boa-nuenen.nl).
Op het punt van lidmaatschap (buurthulp alleen voor leden of alsnog direct lid worden) en kilometervergoeding bij vervoer (door de hulpvrager aan de vrijwilliger te betalen) is er ook meer duidelijkheid tot stand gebracht.

Ook de folder over BOA-Buurthulp werd geactualiseerd. In de tweede helft van oktober wordt deze folder bij alle wijkbewoners (leden en niet leden) bezorgd. Daarnaast komt de folder ook bij diverse openbare instanties in Nuenen beschikbaar.

Met de aanpassingen kunnen de buurtbewoners nog eenvoudiger en beter een beroep doen op BOA-Buurthulp. Zij worden daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd.
Voor meer informatie: buurthulpteam@boa-nuenen.

Reageer