Verkeer

In het kader van het jaarlijks wegenonderhoud gaat de gemeente Nuenen vanaf maandag 28 augustus 2017 starten met werkzaamheden in Gerwen aan Laar en Rullen. Op het gedeelte van Laar tussen de ingang van de bebouwde kom en de Van Kemenadelaan wordt het asfalt vervangen door betonklinkers. Dit om de rijbaan beter te laten aansluiten op het al gereconstrueerde deel van Laar. Bij de ingang van de bebouwde kom wordt een verkeerssluis/plateau aangelegd om deze ingang meer te accentueren.

Vanaf de bebouwde kom tot aan Laar huisnummer 84 wordt het asfalt gedeeltelijk vervangen en komt over het gehele oppervlak een nieuwe slijtlaag.
De rijbaan wordt in zijn geheel afgesloten, en het doorgaand verkeer wordt middels borden omgeleid via De Huikert en Rullen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat aanwonenden vrijwel altijd bij de woning kunnen komen. Met uitzondering van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden duren de werkzaamheden circa 4 weken.

Reageer