Seizoen 2017-2018 Taizé Vespers

Ook dit seizoen wordt op elke 1e zondag van de maand de Taizévesper gehouden in het Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort. Door de voorbereidingswerkgroep Taizé – PGN wordt een thema gekozen, afhankelijk van de tekst van de zondag of als we willen inspelen op de actualiteit.

De vespers worden door een steeds wisselende groep bezocht. Het mooie is, dat deze groep wel een vaste kern heeft van mensen die regelmatig de vesper bezoeken, niet alleen uit Nuenen maar ook van buiten de regio. De Taizévesper is inmiddels geworden tot een bepaalde traditie.

De sfeer van de vesper is meditatief, dit komt door de kleinschaligheid en de ‘uitstraling’ van het kleine kerkje. De oorsprong van de vespers ligt bij de gemeenschap van Taizé. Deze gemeenschap telt een honderdtal broeders, uiteraard katholiek, maar ook van verschillende protestantse afkomst én uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.

De gemeenschap is in 1940 opgezet door Frère Roger. Het dorpje Taizé, waar hij zich vestigde, lag dicht bij de demarcatielijn die Frankrijk in tweeën deelde. Het was een goede plaats om vluchtelingen op te vangen. Vrienden in Lyon gaven het adres van Taizé door aan mensen die een schuilplaats zochten. De opzet van de vespers is ontleend aan de diensten die ook in Taizé worden gehouden.

In de vespers in Nuenen worden door de werkgroep liederen gezongen uit de Taizébundel. Dit zijn meestal hele korte melodieën, vaak bestaand uit één regel, die ook vaak als een soort ‘mantra’ gezongen worden. Deze melodieën worden vaak een paar keer achterelkaar gezongen, en worden ook vaak meerstemmig gezongen. Deze meerstemmigheid verhoogt de sfeer van de vespers.

Naast de liederen worden ook kleine stukjes uit de psalmen en het evangelie gelezen, welke afgewisseld worden met meditatieve momenten.
Het wordt als zeer helend ervaren, als afsluiting van het weekend en voorafgaand aan de nieuwe week. Aan het eind van de vesper is er een collecte, die altijd bestemd is voor de Wilde Ganzen.

Taizévespers voor het seizoen 2016-2017 (altijd de eerste zondag van de maand):
voor 2017: 6 augustus (zomeravondconcert), 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december
voor 2018: 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus (zomeravondconcert)
De voorbereidingswerkgroep Taizé – PGN bestaat uit Alice Steenbergen, Lianne Bredée, Ricky Sinnema en
Paul Weijmans (piano).

Reageer