Verkeer

In het voorjaar van 2018 staat er groot onderhoud gepland aan de weg vanaf de Bosweg – ten noorden van de kom Gerwen – tot de aansluiting op de rotonde bij de N279 ten oosten van de kern Beek en Donk.

Vanaf de Bosweg te Gerwen richting Lieshout gaat de provincie in 2018 de volgende werkzaamheden uitvoeren:
• Aanbrengen van een nieuwe geluid reducerende asfaltlaag
• Verbreding van de rijbaan
• Bomen en taluds die op korte afstand van de weg staan worden afgeschermd door middel van een houten geleiderail.
• Bushaltes worden beter toegankelijk gemaakt voor minder validen.
• Het fietspad wordt voorzien van kantmarkering
• De linksafstroken bij de kruising N615 / Deense Hoek worden verwijderd, waardoor de onveilige situatie als gevolg van het inhalen over die stroken wordt weggenomen. Tevens worden de middengeleiders verbreed zodat veiliger kan worden overgestoken door fietsers, in twee etappes dus.
• De kruising Deense Hoek wordt voorzien van twee bushaltes aan weerszijden van de weg.

De werkzaamheden zijn gericht op het groot onderhoud en dienen zo snel als mogelijk te worden uitgevoerd omdat o.a. de asfaltlagen aan het einde van hun levensduur zijn.
Mogelijk dat de toekomstige uitwerking van het bereikbaarheidsakkoord Zuid Oost Brabant overigens leidt tot nieuwe inzichten voor knelpunten die nu niet mee worden genomen.

Op dit moment is de provincie samen met o.a. de gemeente Nuenen bezig om de werkzaamheden verder vorm te geven. Dat betekent dat we in het najaar van 2017 het contract richting de aannemer gereed hebben zodat de werkzaamheden in het voorjaar 2018 uitgevoerd kunnen worden.

De bereikbaarheid van percelen zal gewaarborgd blijven en/of afgestemd worden met betreffende bewoners.

Wilt u nu al meer weten, ook welke werkzaamheden uitgevoerd worden in Laarbeek? Kijkt u dan op www.brabant.nl/wegen of neem contact op met Ilse van Schijndel via 06-57517599 of ivschijndel@brabant.nl

(Bron: gemeente Nuenen)

Reageer