Raadsvergadering

Belangstellenden zijn  van harte welkom bij de raadsvergadering in de raadzaal in het Klooster. Via http://nuenen.raadsinformatie.nl, is de raadsvergadering live te volgen en na afloop terug te kijken, de agenda en bijbehorende stukken staan hier ook en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. De gemeenteraad vergadert:
• 29 juni 2017 Raadsvergadering Bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a. , aanvang 19:30 uur – Onderwerpen:
o Jaarrapportages grondexploitaties 2016
o Bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a.

• 6 juli 2017 Raadsvergadering Jaarrekening & Kadernota, aanvang 14:00 uur Gewijzigde aanvangstijd – Onderwerpen:
o Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen
o Zienswijze begroting WSD
o Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BLINK – toetreding Heeze-Leende
o Zienswijze begroting BLINK
o Beleidsplan speelruimtevoorzieningen
o Beleidsplan openbare verlichting 2018-2027
o Jaarstukken 2016
o Projectplan vergunninghouders: huisvestiging inburgering en participatie
o Bestemmingsplan Nuenen-Centrum, 1e herziening 2017
o Kadernota

Wilt u inspreken?
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email: griffie@nuenen.nl

Reageer