Gerwen krijgt duurzame nieuwe buurt erbij

Duurzaamheid krijgt een prominente rol in het nieuwbouwproject Gerwen ZO! In februari heeft de ontwikkelaar een bijeenkomst georganiseerd waarbij duurzaamheid werd besproken met de potentiële kopers. Het woningbouwplan is ontworpen als een aardgasloze wijk. De investering betaalt zich voor de koper terug in een lagere energierekening. Die kan desgewenst ook nog upgraden naar een energieneutrale woning, oftewel ‘nul op de meter’. Met genoemde ambities overstijgen gemeente en ontwikkelaar ruimschoots wat het bouwbesluit van hen vraagt.

72 Duurzame woningen, maar ook duurzaam openbare ruimte in Gerwen ZO
In het project Gerwen ZO! zijn duurzaamheid en kwaliteit belangrijk. Dit is zichtbaar aan de duurzame woningen die er komen en de ambities van de gemeente om een duurzame omgeving en openbare ruimte te realiseren. Vooralsnog wordt gedacht aan energiezuinige en slimme straatverlichting zoals ook in Eeneind is gebruikt. De verlichting dimt als dat kan en keert pas terug op volle sterkte wanneer er mensen en/of verkeer naderen. Ook wordt in oplaadpunten voor elektrische auto’s voorzien. Daarnaast wordt openbare Wifi overwogen. Daarnaast krijgt de inzameling van (afval)stoffen speciale aandacht in de nieuwe buurt. De bedoeling is om ‘omgekeerd’ te gaan inzamelen volgens de beginselen van Afval is Grondstof. Deze werkwijze is gericht op het gescheiden inzamelen van zoveel mogelijk herbruikbare afvalstoffen. Het wordt bewoners van de nieuwe wijk straks heel makkelijker gemaakt om afval gescheiden aan te bieden. Een deel kunnen zij zelf naar ondergrondse containers in de wijk brengen.
Er komen 72 woningen voor starters, doorstromers en senioren. Voor wat betreft ontwerp zeer divers maar allemaal in een landelijke stijl ontworpen. Het plan telt twee-onder-één kap woningen, drie onder-één-kap woningen, hoekwoningen, rijwoningen, seniorenwoningen en vrijstaande woningen.

Waar staan wij nu
Het bestemmingsplan is bijna afgerond, het beeldkwaliteitsplan is besproken met het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) en wordt voorgelegd aan de welstandscommissie. Dan kan het bestemmingsplan deze zomer in procedure gaan. Direct betrokkenen worden daarin meegenomen. Daarna zal het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Als alles volgens plan verloopt, kan de gemeenteraad eind 2017 / begin 2018 het plan vaststellen. In de loop van 2018 kan met de bouw worden gestart.

Open dagen voor belangstellenden
Er zijn Open Dagen voor belangstellenden op donderdag 29 juni tussen van 19.00-21.00 uur en op zaterdag 1 juli tussen 14.00-16.00 uur bij de voetbalkantine RKGSV, De Polder 1 in Gerwen.

Reageer