Jaarprogramma BOA’s

In de komende weken letten we extra op het thema uitstallingen en terrassen. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.Uitstallingen
Onder uitstallingen wordt verstaan: het uitstallen van koopwaar op het weggedeelte voor een winkelpand. In onze Reclamenota staan de regels over uitstallingen. Voor het plaatsen van uitstallingen is geen vergunning nodig. Uw uitstalling moet wel voldoen aan de regels uit de reclamenota, anders is de uitstalling verboden. Zo dient bijvoorbeeld:
– de uitstalling aan de voorgevel van het pand te worden geplaatst, dus niet aan de straatzijde;
– de uitstalling niet hoger dan 1,80 meter te zijn;
– een doorloopruimte van 1,20 meter gehanteerd te worden;
– de uitstalling te passen bij het branchepatroon van een winkel;
– een uitstalling de toegang naar een woning of winkel niet blokkeren;
– de uitstalling geen hinder of gevaar op te leveren voor het verkeer.
Dit zijn enkele voorbeelden van de regels. U kunt alle regels vinden in de Reclamenota.

Terrassen
Voor het uitstallen van een terras is een vergunning nodig. De voorwaarden van een vergunning voor het stallen van een terras verschillen per situatie. Er wordt onder meer gekeken naar de openbare orde en veiligheid, de verkeersveiligheid, vrije doorloopruimte, brandveiligheid, etc. Informatie over uw mogelijkheid om een terras te stallen kunt u bij ons opvragen. Als u in het bezit bent van een terrasvergunning, let dan op dat u voldoet aan de voorwaarden van de vergunning.

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Reclamenota en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

Reageer