Nieuwe gemeentesecretaris in Nuenen

Gemeentesecretarissen Geldrop-Mierlo en Nuenen ruilen van organisatie.

Vandaag is, met ingang van 1 juli aanstaande, de heer J. van Vlerken benoemd in de functie van gemeentesecretaris van Nuenen. De heer van Vlerken is tot die tijd gemeentesecretaris in de gemeente Geldrop- Mierlo en volgt in Nuenen de heer N. Scheltens op. De heer Scheltens wordt per 1 juli benoemd als gemeentesecretaris in de gemeente Geldrop-Mierlo.

De gemeentesecretarissen van de gemeente Nuenen en de gemeente Geldrop-Mierlo hebben vanuit persoonlijke ambities de mogelijkheid van onderlinge ruiling van functies bespreekbaar gemaakt in zowel de respectievelijke besturen als organisaties. Toen dit initiatief door de beide colleges werd ondersteund is het voorgelegd aan de ondernemingsraad in beide gemeenten. Ook zij hebben hierover positief geadviseerd.

Benoeming

Het college van Nuenen beschouwt de functieruil als positief vanuit de mobiliteits-gedachte die beide organisaties nastreven. De benoeming van de heer J. van Vlerken gaat in op 1 juli van dit jaar. Op dezelfde dag wordt eervol ontslag verleend aan de heer N. Scheltens die de afgelopen jaren veel voor de gemeente Nuenen heeft betekend.

Reageer