Nuenen en caravans, kampeerwagens enz.

De handhavers van de gemeente Nuenen letten op dit moment extra op het parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die onnodig bezet worden of de aantasting van het uiterlijk aanzien van uw straat. Wij hebben regelgeving voor het plaatsen van bijzondere voertuigen.

De regels
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:
– Niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren;
– Niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden op een plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats. Let op: dit geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;
– op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
– stallen in een legale caravanstalling.

Let op
Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande beperking van vijf dagen niet.

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt plaatsen, vragen wij u vriendelijk rekening te houden met deze regelgeving. De regels zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl. Overtredingen kunnen leiden tot een boete van € 90,- (exclusief € 9,- administratiekosten). Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen op uw achtererf toelaat, u vragen heeft over dit artikel of een melding wilt doen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

Reageer