Drijehornick lezing: Bolle Akkers

Jan Timmers is al veel jaren actief op het gebied van lokale en regionale geschiedenis, archeologie en historische geografie. Daarnaast publiceert hij regelmatig over Brabantse boerderijen, toponiemen en historische landschapselementen. Als cultuurhistoricus werkte hij voor Streekhuis De Peel en het Peelnetwerk en stelde hij lokale en regionale cultuurhistorische rapporten op. Hij was betrokken bij cursussen over het historisch landschap van Brabants Heem en de Brabantse Erfgoedacademie. Jan Timmers woont inGemert en is redacteur van Gemerts Heem en van de Nieuwsbrief van Stichting de Brabantse Boerderij.

Ergens vóór 2000 voor Chr heeft de landbouw zijn intrede gedaan in onze regio. Voor het eerst werd er op vaste plaatsen gewoond en werd aardewerk geïntroduceerd. Het landschap veranderde door de aanleg van akkers. Aanvankelijk waren dat zogenaamde raatakkers of celtic fields, waarvan nu nog resten in het landschap zichtbaar zijn.

Bolle akkers toen
In de 13de eeuw treden grote veranderingen op. Plaatsen waar eerst gewoond werd, werden omgevormd tot grote akkers met daar omheen nieuwe dorpen. Veel akkers die vanaf de Middeleeuwen werden aangelegd, zijn nu nog steeds in gebruik. Ze vormen de basis van het landschap zoals we nu nog kennen. Oude akkers worden “bolle akkers” genoemd, omdat ze in de loop der eeuwen werden opgehoogd. Bemesting en grondverbetering speelden een belangrijke rol . Er ontstonden steilranden en holle wegen. Houtwallen rondom de akkersmoesten wild en loslopend vee tegenhouden en de gewassen beschermen. De intensieve bemesting was nodig maar kon misoogsten door hagel, onweer en andere natuurrampen niet voorkomen. Er kwamen hagelkruizen en offerstokken en rituelen uit het (volks)geloof moesten helpen bij de bescherming van de oogst. Veel metaalvondsten op akkers getuigen daar nog van.

Bolle akkers nu
Waar lagen die akkers en hoe zagen ze er uit? Wat is daar nu nog van over en welkerestanten komen we tegen van de religieuze rituelen die zich op akkers afspeelden? Dit zijn de onderwerpen van de lezing, verteld aan de hand van akkers in Peelland.

DRIJEHORNICK LEZING 18 APRIL 2017
Scarabee
Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen
tijd 20.00 uur

Reageer