Nuenens Mannenkoor in de H. Clemenskerk

Op zondag 18 december a.s. vindt weer de traditionele Kerstsamenzang plaats in de H. Clemenskerk in Nuenen. Dit keer, zoals ook al eerder gedaan, georganiseerd door Het Nuenens Mannenkoor onder leiding van Paul Hotterbeekx en de Zanggroep Midòre onder leiding van Frans Lammerts. Samen met de zangers en zangeressen van deze bekende Nuenense koorgezelschappen kunt u in een sfeer van verbondenheid uw kerstperiode een mooi begin geven. Niet alleen zingen beide koren een aantal voor de kerstsfeer toepasselijke liederen maar vanzelfsprekend wordt ook u uitgenodigd om samen met hen een aantal bekende kerstliederen te zingen. Een evenement dat iedereen die het kerstgevoel een warm hart toe draagt niet mag missen.                                 Aanvang: 16:00 uur

Hoogmis van Kerstmis.  Zondag 25 december is het traditie dat Het Nuenens Mannenkoor op Eerste Kerstdag om 11:30 de zang verzorgt tijdens de Hoogmis in de H. Clemenskerk. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd.

 

Reageer