EuroBirdwatch 2016 met IVN Nuenen

Ieder jaar vindt op de eerste zaterdag van oktober EuroBirdwatch plaats. Door heel Europa wordt die dag de vogeltrek bekeken en geteld. De vogelwerkgroep van het IVN Nuenen doet op zaterdag 1 oktober ook mee met een aantal enthousiaste leden. Op de Cortenbachsedijk hebben zij een telpost bemensen waar alles genoteerd wordt wat overvliegt komt.
Het herkennen en tellen van vliegende vogels is niet eenvoudig. Vaak vindt herkenning plaats aan de hand van korte zachte geluidjes die vogels in hun vlucht maken of het patroon waarin een vogel vliegt. De grootste aantallen komen over in de eerste uren na zonsopkomst, maar later op de ochtend is de kans weer groter op roofvogels.
Het IVN Nuenen nodigt belangstellenden uit om te komen kijken en mee te tellen. De leden van de vogelwerkgroep geven daarbij graag uitleg over vogeltrek en de manier waarop de registratie plaats vindt. De tellers beginnen al ongeveer een half uur voor zonsopgang, maar u bent de hele ochtend van harte welkom.

Reageer