van Domineeshuis tot van Goghhuis

De oude en bekende Nuenense pastorie, ook Van Goghhuis genaamd, vierde in 2014 zijn 250e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan verscheen in dat jaar een boek over de bewogen geschiedenis van deze woning en haar bewoners, geschreven door Peter van Overbruggen en Jos Thielemans. De meer dan 20 predikanten, de familie Van Gogh en de kunstenaars die na Vincent in de pastorie verbleven zijn met beelden, verhalen en anekdotes tot leven gebracht. Het is een boek dat de plaatselijke historie overstijgt. De grote oplage van duizend exemplaren is intussen al maanden uitverkocht, terwijl er onafgebroken vraag naar blijft. Daarom verschijnt in september een nieuwe druk.

Tweede herziene druk
Op de eerste uitgave zijn talrijke positieve reacties gekomen, vaak met nuttige en nieuwe (beeld)informatie over bewoners van de pastorie. De schrijvers hebben daarvan dankbaar gebruik gemaakt. Zo is actuele informatie toegevoegd, bv. over Nune Ville, de statige buurvilla van de pastorie, en de schilderijencollectie van het Vincentre. De vernieuwde uitgave bevat een overzicht van alle in het boek afgebeelde Nuenense en andere werken van Vincent van Gogh. Op verzoek van Johan van Gogh, kleinzoon van Vincents broer Theo, is extra informatie opgenomen over Van Goghs vriend Anthon Van Rappard en zijn verblijf in Nuenen. Ook is toegevoegd de herdenkingsplaquette voor de roemruchte dominee Bart de Ligt, in 2015 onthuld in het Van Goghkerkje en van de hand van zijn latere opvolger ds. Ruud Bartlema. En zo zijn er door het boek heen allerlei aanvullingen aangebracht, die het tot een nog waardevoller bezit maken.

Lezing en boekpresentatie 29 september 2016
Op donderdag 29 september om 20.00 uur geven de auteurs in de Regenboog aan de Sportlaan 5 te Nuenen een lezing over de pastorie – Van Goghhuis. Dan wordt ook de nieuwe druk officieel gepresenteerd. Iedereen is bij deze gratis toegankelijke lezing en boekpresentatie van harte welkom.
Op de site www.pastorieboek.nl staan recensies, achtergrondinformatie en bestelmogelijkheden van het boek. Rechtstreeks aanschaffen kan na de lezing van 29/9. Verder bij de auteurs Peter van Overbruggen (040-2833744) en Jos Thielemans (040- 2832783), in het Heemhuis aan de Papenvoort of in het Museum Vincentre aan de Berg in Nuenen.

Het verhaal van een bijzonder huis
De auteurs hebben over het beroemde Van Goghhuis de afgelopen tijd al vele lezingen gegeven in de regio, o.a. voor historische verenigingen, Rotary & Lions, heemkundekringen en ouderenorganisaties. Geïnteresseerden kunnen voor een korte of langere middag- of avondvullende presentatie contact opnemen met een van de schrijvers.

20160915-domineeshuis-tot

Reageer