Nuenen controleert op hondenoverlast

De gemeente heeft een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor haar opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken wordt extra gelet op het thema honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hondenlosloopwegen of – terreinen. Een overzicht van deze locaties, is te vinden op onze website, via http://www.nuenen.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product/huisdieren-en-hondenlosloopgebieden_826.html.
Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake is van een geleidehond of een sociale hulphond.
U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.
U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor sommige hondenlosloopwegen of – terreinen geldt de opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of – terrein geldt alleen als dit staat aangegeven.

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hondenpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in parken, plantsoenen en bossen).

Hondenpoep gevaarlijk voor vee
Hondenuitwerpselen kunnen bij koeien de ziekte neospora veroorzaken. Bij drachtige koeien kan die ziekte vroegtijdig verlies van het ongeboren kalf veroorzaken. Daarnaast kan een hond het vee onnodig opjagen, waardoor het vee veel stress ondervindt. Houd daarom uw hond aangelijnd op losloopwegen en –terreinen die aan weilanden grenzen en laat ze niet loslopen in een weiland.

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen u vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

Reageer