Protestantse Gemeente Nuenen

Zondag 7 augustus 10.00 uur: kerkelijk werker P. Flach. Er is geen kindernevendienst i.v.m. de zomervakantie. De collecte is voor ‘Vluchtelingen in de knel.Zondag 14 augustus, 10.00 uur: ds. G. van Dam uit Eindhoven. Er is geen kindernevendienst i.v.m. de zomervakantie. De collecte is voor Kerk in Actie, zomercollecte.

Zondag 28 augustus 10.00 uur: ds. C. Crouwel. Dit is een stiltedienst. Er is geen kindernevendienst i.v.m. de zomervakantie. De collecte is voor de Stichting Leergeld Nuenen.

Dinsdag 30 augustus is er Samen aan Tafel. Opgave via samenaantafel@pgn-nuenen.nl.

Elke donderdag is er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent van harte welkom! Verdere info: zie onze website.

Reageer