Extra leerlingen Brabant naar Museum met Museumschatjes

Ruim 10.000 Brabantse basisschoolleerlingen extra  kunnen dit jaar gratis naar het museum. De provincie Noord-Brabant stelt namelijk 25.000 euro extra beschikbaar voor het succesvolle programma Museumschatjes van Erfgoed Brabant. Daarmee geeft de provincie gedeeltelijk invulling aan de ‘Pilot Musea’ uit het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’.

Via Museumschatjes wordt jaarlijks aan 30.000 leerlingen een educatief traject, inclusief gratis museumbezoek, aangeboden. In 2016 kwamen er veel meer dan 30.000 aanvragen. Reden voor de provincie om extra geld beschikbaar te stellen zodat nog eens 10.000 leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen deelnemen.

Eerste stap
Gedeputeerde Henri Swinkels: “Het beschikbaar stellen van 10.000 extra plekken is een eerste stap. We zijn aan het bekijken wat we vanaf 2017 nog meer kunnen doen, maar ook dit jaar wilden we al concreet aan de slag. Erfgoed Brabant krijgt van ons de opdracht om een voorstel uit te werken voor intensivering van Museumschatjes tot en met 2020. Er wordt dan bekeken wat we kunnen doen om naast extra kinderen ook veel meer jongeren naar het museum te krijgen. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld meer plekken, maar ook uitbreiding naar het voortgezet onderwijs.”

Erfgoed Brabant
Museumschatjes wordt al jaren succesvol georganiseerd door Erfgoed Brabant, in opdracht van de provincie. De komende tijd gaan zij met onderwijs en musea aan de slag om te zien waar uitbreiding van het programma mogelijk en wenselijk is.

Meer informatie is te vinden op www.erfgoedbrabant.nl/museumschatjes

Reageer