Toekomst van Het Klooster

Op vrijdag 22 april aanstaande vindt in de theaterzaal van sociaal-cultureel centrum Het Klooster een werkconferentie plaats. Een selectie van alle mogelijke belanghebbenden wordt uitgenodigd. Deze hebben inmiddels een vooraankondiging ontvangen.

Het doel van deze bijeenkomst is om te onderzoeken welke functie (s) het klooster als sociaal-culturele accommodatie moet gaan vervullen in de Nuenense gemeenschap, in de komende jaren. Vragen die tijdens deze bijeenkomst onder andere aan de orde komen zijn:
Hoe kan van het Klooster een dorpshuis gemaakt worden
We hebben een theater, wat gaan we daarmee doen?
Welke activiteiten worden in de komende jaren in het klooster georganiseerd?
Is er plaats voor commerciële instellingen, een commerciële exploitatie?
Wat mag het klooster de Nuenense gemeenschap kosten?

Het kan echter voorkomen dat er belanghebbenden zijn die geen bericht hebben ontvangen, maar niettemin menen voldoende reden te hebben om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Indien dat het geval is kunnen betrokkenen contact opnemen met de heer M. Versluijsen (040-2631669 – m.versluijsen@nuenen.nl).

Bron: gemeente Nuenen

Reageer