Brandveilig Andriesplein positief ontvangen

Een paar weken geleden werd gemeld dat De Buurtvereniging Omgeving Andriesplein (BOA) de komende maanden aan de slag gaat om de brandveiligheid in de woningen te verbeteren. Zij doet dat in samenwerking met het project Nuenen (Brand)veilig, dat op initiatief van de Gemeente Nuenen en de Brandweer is opgestart. Het doel van dit “rookmelderproject” is het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te verhogen. Bij deelnemende wijkbewoners wordt een brandrisico-inventarisatie uitgevoerd en waar noodzakelijk of gewenst, worden een of meerdere rookmelders geplaatst.

Twee weken geleden hebben alle wijkbewoners (leden en niet-leden van BOA) een uitgebreide brief met enquête in de bus ontvangen. Inmiddels zijn al een groot aantal enquêteformulieren ingeleverd. Daarbij zijn veel positieve reacties ontvangen, zowel wat betreft het project zelf als de opgave voor deelname.

De termijn voor het inleveren van de enquête sluit op zaterdag 5 maart a.s.
Alle wijkbewoners, die de enquête nog niet hebben ingeleverd, worden verzocht dit alsnog te doen. Dat geldt ook voor de hen die geen interesse hebben (bijvoorbeeld omdat ze onlangs zelf al rookmelders hebben geplaatst).

Reageer