Jaarprogramma opsporing boa’s: honden

De gemeente heeft een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In week 4 en 5 wordt extra gelet op het thema honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Samenwerking hondenoverlast
In vrijwel iedere gemeente is hondenoverlast een van de meest voorkomende ergernissen. Zo ook in Nuenen en de gemeente Son & Breugel, waar de gemeente intensief mee samenwerkt. Dit betekent dat boa’s en de boa’s van de gemeente Son & Breugel gaan samenwerken. Hierdoor kan men in de komende periode andere boa’s tegenkomen dan men gewend is.

Regels
In de gemeente gelden bepaalde regels als het gaat om het hebben van een hond. Deze regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. Daarnaast willen de gemeente openbare plaatsen schoonhouden en overlast voorkomen. De regels over honden zijn:
– U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hondenlosloopwegen of – terreinen. Een overzicht van deze locaties, is te vinden op onze website, via www.nuenen.nl > leven en wonen > huis en buurt > huisdieren > hondenuitlaatgebieden.
– Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij er sprake is van een geleidehond of een sociale hulphond.
– U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.
– U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Dit moet u ook kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen of – terreinen geldt de opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of – terrein geldt alleen als dit staat aangegeven.

Hondenpoep gevaarlijk voor vee
Hondenuitwerpselen kunnen bij koeien de ziekte neospora veroorzaken. Bij drachtige koeien kan die ziekte vroegtijdig verlies van het ongeboren kalf veroorzaken. Daarnaast kan een hond het vee onnodig opjagen, waardoor het vee veel stress ondervindt. Houd daarom uw hond aangelijnd op losloopwegen en –terreinen die aan weilanden grenzen en laat ze niet loslopen in een weiland.

Regelgeving
De gemeente vraagt u vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete. De boa’s controleren ook in burger op naleving van de regels. De regelgeving is terug te vinden in artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl.

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl.

1 reactie "Jaarprogramma opsporing boa’s: honden"

  • Kees schreef:

    Het is op zich al vreemd en niet te verkopen als een gemeente een losloopzone langs een weiland aanlegt en vervolgens aangeeft dat de hond, vanwege het vee aangelijnd moet zijn.

Reageer