Heyde Hoeve ontvangt Agrofoodpluim

Varkenshouderij Heyde Hoeve heeft op woensdag 20 mei de Agrofoodpluim uit handen van gedeputeerde Yves de Boer ontvangen. Met deze aanmoedigingsprijs spreekt de provincie Noord-Brabant haar waardering uit voor ondernemers die zich onderscheiden in innovatie en/of verduurzaming binnen de agrofoodsector.

Coöperaties zoals de Heyde Hoeve zijn van groot belang om Brabant tot één van de meest innovatieve en duurzame agrofoodregio’s van Europa te maken. De provincie stimuleert dat er geproduceerd, verwerkt en geconsumeerd wordt met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu.

Sinds 2000 werkt de Heyde Hoeve samen met een aantal varkensboeren uit de regio en is er sprake van een coöperatie. Het geloof in een lokale, duurzame voedselketen is de grootste drijfveer geworden. Zodoende is de aanpak gericht op duurzaam werken, waarbij dierenwelzijn en diergezondheid centraal staan. De varkens worden op een respectvolle, diervriendelijke manier gehouden in moderne stallen. Ze hebben voldoende ruimte en een aparte lig-, eet-, drink- en mestplaats. Om de varkens gezond te houden wordt er geen gebruik gemaakt van hormonen en is de inzet van medicijnen zoals antibiotica minimaal.

Bron: Provincie Noord-Brabant

Reageer