Fusie Son en Breugel met Nuenen?

Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel heeft een voorstel opgesteld voor de raad om besluiten te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De kern van dit voorstel bestaat uit samenwerking binnen Dommelvallei, samenwerking binnen de regio en een bestuurlijke fusie met de gemeente Nuenen.

Vanuit een gezamenlijk strategisch belang is Son en Breugel bereid om met andere gemeenten te spreken over overdracht van bevoegdheden aan het stedelijk gebied met een eigen democratisch gekozen bestuursorgaan.

Het college van Son en Breugel is voorstander voor een sterke regio waarin de centrumgemeente door een ring van enkele sterke randgemeenten wordt ondersteund. De schaal van 40.000+ inwoners spreekt aan, vanuit diverse criteria, zoals slagkracht, krachtige regio en nabijheid bestuur.
De visie sluit aan bij de ontwikkelingen, die in de beeldvormingsfase zijn benoemd en volgt ook uit het collegeprogramma waarin deze gemeente een voortrekkersrol in de regio wil spelen. Vanuit deze visie is het een logische gevolg dat Son en Breugel op termijn kiest voor een bestuurlijke fusie met Nuenen en vanuit die kracht invulling wil geven aan het stedelijk gebied.

Bron: gemeente Son en Breugel

 

Reageer