BOA-Buurthulpplan voorziet in behoefte

Nu, na tien weken, blijkt dat het buurthulpplan van Buurtvereniging Omgeving Andriesplein in een behoefte voorziet. Er zijn al verschillende hulpvragen gesteld en gehonoreerd zoals vervoer, pc-klusjes en hulpvragen in de sociale sfeer. Vorige week hebben de coördinatoren en buurthulpaanspreekpunten een eerste evaluatiebijeenkomst gehouden. Daarbij bleek dat de positieve ontvangst bij de introductie zich de afgelopen weken heeft voortgezet.
Het buurthulpplan werkt prima en hoeft slechts op een paar details te worden gewijzigd naar aanleiding van de eerste ervaringen.

De bekendheid met het plan is voldoende doorgekomen bij de wijkbewoners/leden. Er heerst wel het gevoel dat er enige schroom is om hulp te vragen. Toch is dat echt niet nodig. De hulpvragers waren achteraf erg blij dat ze buurthulp hadden ingeschakeld.

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.boa-nuenen.nl of naar een van de buurthulpaanspreekpunten, die in de folder van BOA-Buurthulp zijn vermeld. Die folder is op alle adressen van de buurt verspreid en is ook te vinden op diverse locaties in Nuenen.

Reageer