Protestantse Gemeente Nuenen

Zondag 29 maart: De Regenboog, 10.00 uur. Vandaag vieren we Palmpasen, de laatste zondag voor Pasen. Voorganger: ds. C. Crouwel. Medewerking van vocaal ensemble Marcando o.l.v. Tom Suters. Er is kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. De collecte is voor de actie ‘Samen Verder’.

Dinsdag 31 maart kunt u weer ‘Samen aan Tafel’. Opgave bij samenaantafel@pgn-nuenen.nl . Donderdag 2 april vieren we Witte Donderdag.
Aanvang: 19.30 uur. Medewerking van het Regenboogkoor o.l.v. Ingrid de Graaff.
Als u onze website bezoekt, kunt u zien welke andere activiteiten er deze week zijn. Predikant of kerkelijk werker houden pastoraal spreekuur op
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur. Elke donderdag is er Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen is welkom voor koffie en ontmoeting met
anderen.

Reageer