Gemeenteberichten

COLLECTE
In de week van 1 maart t/m 7 maart 2015 wordt gecollecteerd door Amnesty International, afdeling Nederland.
UITNODIGING RAADSVERGADERING
Extra Raadsvergadering op 5 maart 2015
Aanvang: 19:30 uur in de Raadzaal van het Klooster
Onderwerp: Vaststellen Bestemmingsplan Europalaan/HOV2
Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl
Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

AFVALINZAMELING
De afvalapp stopt, kijk op de digitale afvalkalender
De Afvalapp is vanaf mei 2015 niet meer beschikbaar voor inwoners van Nuenen. De Afvalapp was een ongevraagd initiatief van een externe partij die de app eerst als gratis dienst aanbood, maar nu wil dat de gemeente er voor gaat betalen.
De gemeente heeft echter al een digitale voorziening met alle info over afval, inzameldata etc. Dat is de afvalkalender: afvalkalender.nuenen.nl We kiezen er dan ook voor om ons bij deze kalender te houden en niet via twee aparte voorzieningen te gaan werken. Bovendien voorkomen we daarmee fouten en verwarring
In de agenda
U kunt overigens gebruik maken van de ‘Ical functie’ van de digitale afvalkalender. Dit kunt u downloaden door in te loggen op de digitale afvalkalender, bij het maandoverzicht kunt u onder de knop downloads, Ical downloaden. Deze functie zorgt ervoor dat de ophaaldata van de kalender direct in de agenda van uw smartphone of tablet komen te staan.
Mocht u vragen hebben over de afvalkalender kunt u mailen naar gemeentehuis@nuenen.nl of via (040) 2631 631.

Reageer