Verscherpt toezicht Nuenen opgeheven

De Provincie heeft dinsdag laten weten akkoord te zijn met de begroting en meerjarenbegroting van de gemeente Nuenen. De verwachting van het college dat Nuenen onder verscherpt toezicht zou uitkomen is daarbij bevestigd.

De provincie had afgelopen week nog enkele technische vragen gesteld over de ingediende (meerjaren)begroting. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord. De provincie concludeert dat de begroting “structureel en reeel in evenwicht” is en spreekt haar waardering uit voor de stappen die gezet zijn om de reservepositie en het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Men liet het college dinsdag dan ook weten dat het verscherpte toezicht is opgeheven.

Reageer