Persbericht Provincie over Ruit Eindhoven

Het college van Gedeputeerde Staten is ernstig teleurgesteld over het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer de plannen voor de Ruit Eindhoven wil aanpassen. De provincie zal nu met minister Schultz van Haegen in overleg gaan over de wijze waarop zij uitvoering wenst te geven aan deze uitspraak van de Tweede Kamer. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd persbericht.

Reageer