Parkeren caravans, kampeerwagens e.d.

De gemeente heeft een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn benoemd. Gedurende week 22 en 23 zal extra toegezien worden op het thema “Parkeren van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d.”. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kan men overlast voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die onnodig bezet worden of het uiterlijke aanzien van de straat aantasten. Daarom bestaat er regelgeving voor het plaatsen van bijzondere voertuigen.

U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

–          maximaal vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren;

–          maximaal vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden op een plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats Let op, dit geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;

–          op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;

–          stallen in een legale caravanstalling.

Let op: op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzondering van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt de beperking van vijf dagen niet.

Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt plaatsen, houd dan rekening met deze regelgeving. Overtredingen die door de gemeentelijke BOA’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een boete van 90 euro. De regels komen uit  de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze zijn te vinden op www.nuenen.nl of www.wetten.nl.

Indien men wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen op uw achtererf toelaat, kan men een afspraak maken via het telefoonnummer 040-2631 631. Ook voor vragen over dit artikel of voor meldingen over campers, caravans e.d. kan men contact opnemen met dit nummer.
Daarnaast kunt u via www.nuenen.nl uw melding doen.

Reageer