Informateurs zijn benoemd

De heren Peter van den Baar en Hans-Martin Don zijn benoemd tot informateurs van de komende coalitie-onderhandelingen.  Beide heren gaan onderzoeken welke partijen het beste kunnen samenwerken om te komen tot een stabiele coalitie en waarmee recht wordt gedaan aan de uitslag van de verkiezingen.

De komende dagen zullen zij gesprekken gaan voeren met de lijsttrekkers van alle 10 partijen die deel uit maken van de nieuwe gemeenteraad.

Het streven is dat uiterlijk het einde van komende week de bevindingen worden gerapporteerd.

.

Reageer