Nieuwjaarsreceptie Jo van Dijkhof

Op zondag 5 januari 2014 houden de Vrienden van de Akkers/ Jo van Dijkhof vanaf 13.30 uur een nieuwjaarsreceptie in de Jo van Dijkhof. Tijdens de receptie wordt een boekenkast onthuld. Deze boekenkast is er gekomen op initiatief van de bewonerscommissie en Archipel en is gedoneerd door de Vrienden van Akkers en Jo van Dijkhof in samenwerking met Stichting Fonds Scarabee.

In deze boekenkast worden door mensen boeken geplaatst. Men mag er een boek uithalen als er ook een ander boek voor in de plaats terug geplaatst wordt. Zo gaan boeken die men niet meer wil lezen niet verloren.

De receptie wordt om 14.30 uur opgevrolijkt door het koor Midore.

 

 

Reageer