Zorg of Zorgen in de toekomst Gerwen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen gestart met een onderzoek. De eerste stap in het onderzoek is een vragenlijst die op 5, 6 of 7 september door de vrijwilligers van de werkgroep huis-aan-huis in Gerwen zal worden afgegeven. Alle inwoners van Gerwen -van 18 jaar en ouder- wordt vriendelijk verzocht mee te helpen aan het onderzoek en de vragenlijst in te vullen. Tussen 16 en 21 september wordt de ingevulde vragenlijst ook weer persoonlijk opgehaald.

Op maandag 24 juni jl. werd onder leiding van Kees van de Sande, tijdens de dorpsraadvergadering, al een levendige discussie gevoerd over het vraagstuk “Wonen, Welzijn en Zorg” in Gerwen in de toekomst.

Omdat deze vraag in meer dorpen speelt, heeft de provincie Noord-Brabant de dorpen Gerwen en Sterksel aangemerkt als pilots. Doel van de pilot is een onderzoek uit te voeren naar de behoeften op het gebied van “Wonen, Welzijn en Zorg” en te komen tot werkbare oplossingen.

De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) wordt bij het onderzoek ondersteund door het PON, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau uit Tilburg. 

De vragenlijst is de eerste stap van het onderzoek. Hierna volgen nog twee stappen. De stappen van het onderzoek zijn als volgt:

  1. Eerst zal er inzicht verkregen moeten worden in de huidige situatie in Gerwen. Hoe ziet het sociale netwerk eruit? Hoe is de zelfredzaamheid geregeld? Van welke voorzieningen wordt er gebruik gemaakt? Hoe is de woonsituatie? Hoe is de zorg geregeld? Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?  
  2. Daarna gaat men in gesprek met een doorsnede van de inwoners en mensen met een beperking of chronische ziekte. Gekeken wordt naar de  daadwerkelijke behoeften en/of hulpvragen. Geïnteresseerden om hieraan deel te nemen, kunnen dit aangeven bij het ophalen van de vragenlijst.

 Aan het einde van dit jaar is er een workshop waarin de uitkomsten van de vragenlijsten en interviews gepresenteerd en besproken worden.

Info en vragen:  Miriam of Kees van de Sande via 06-41102625 of via e-mail werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com, of aan de vrijwilliger die de vragenlijst komt afgeven.

Reageer