Twee wethouders weg bij college Nuenen

Wethouder Paul de Witte heeft tijdens een emotioneel verlopen raadsvergadering met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend bij burgemeester Houben. Enkele minuten later kondigde ook Ans van der Velden haar ontslag aan als wethouder van financiën. Ze wil nog hooguit twee maanden aanblijven totdat een opvolger gevonden en ingewerkt is.

Op wethouder De Witte (CDA) lag een motie van wantrouwen en onslag te wachten die ondertekend was door Nuenens Belang, Lijst Pijs/Van Bruggen, De Combinatie, PvdA en VVD, samen goed voor 11 van de 19 raadszetels. Nog voor er over de motie zou worden gestemd, diende Paul de Witte met onmiddellijke ingang zijn ontslag in. Hij voelde zich “verbaasd en teleurgesteld”. Direct daarna verliet hij de raadszaal. De motie werd daardoor niet meer in stemming gebracht.

De indieners van de motie verweten De Witte dat hij de algemene gevoelens van de gemeenteraad bij herhaling “negeert en niet respecteert”. De gemeenteraad verzocht de wethouder onlangs met wezenlijke wijzigingen te komen ten opzichte van het eerder door hem gepresenteerde subsidie- en accommodatiebeleid. Volgens de ondertekenaars van de motie heeft de wethouder dit nagelaten en daarmee het vertrouwen van de gemeenteraad verspeeld.
Coalitiepartijen W70, CDA, D’66 en Jose van Bree lieten weten het hartgrondig oneens te zijn met deze redenering en dus ook met de motie. D’66 sprak van “een motie van treurnis”.

Ans van der Velden (partijloos) motiveerde haar ontslag met de in haar ogen niet functionerende gemeenteraad. Hierdoor was er voor haar in het college een onwerkbare situatie ontstaan. De ingediende motie tegen wethouder De Witte was daar, volgens haar, een voorbeeld van.

Ook gemeenteraadslid Theo van den Tillaart (CDA) deelde bij aanvang mee dat dit zijn laatste vergadering was als raadslid. Hij noemde het slecht functioneren van de raad als reden waarbij sommigen het “algemeen belang van Nuenen” uit het oog verloren zijn.

De wethouders Jansen en Pero blijven. Zij wezen uitdrukkelijk op de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en vroegen om de handen de komende tijd ineen te slaan, in het belang van de inwoners van Nuenen.

Presidiumoverleg
Diverse fracties van de raad spraken de wens uit met elkaar in overleg te treden. Burgemeester Houben zet de nu ontstane politieke situatie op de agenda voor het Presidium van aanstaande donderdag.
“Mochten de fracties niet tot een oplossing komen dan zal burgemeester Houben daar zelf initiatieven toe nemen”, zo liet de gemeente vandaag in een persbericht weten.

Extra raadsvergadering
Op donderdag 7 maart 2013, vindt er een, al eerder geplande, besloten raadsbijeenkomst plaats in het gemeentehuis waar de onstane situatie wellicht op de agenda staat.

Reageer