Zorgaanbieders slaan handen ineen

Op 28 februari 2013 ondertekenen zorginstellingen ORO, SWZ, Lunet zorg en Cello een samenwerkingovereenkomst om de mogelijkheden voor betaald of onbetaald werk voor mensen met een beperking in Noord- en Zuidoost Brabant te vergroten en te verbeteren.

Door elkaars netwerk en expertise te gebruiken, krijgen hun cliënten een hogere kwaliteit van dienstverlening aangeboden. Voor opdrachtgevers/ werkgevers biedt de samenwerking de garantie dat zij producten inkopen tegen gunstige tarieven en voorwaarden en dat continuïteit en expertise gewaarborgd is.

De afzonderlijke organisaties hadden hun eigen bureau voor toeleiding naar de arbeidsmarkt of werkten al in kleiner verband samen. ORO zorgde met Werklijn dat mensen met een verstandelijke beperking in Zuidoost Brabant werk vonden en behielden. Lunet zorg deed dat in de regio Eindhoven. In het gebied ’s-Hertogenbosch/ Eindhoven werkten SWZ en Cello samen onder de naam Ambitie. Besloten is deze naam ook te gebruiken voor dit nieuwe samenwerkingsverband.

De medewerkers van Ambitie begeleiden en coachen 450 mensen met een beperking bij het vinden en behouden van betaald of onbetaald werk. Het gaat om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen die een stoornis hebben in het autistisch spectrum. De begeleiding wordt gefinancierd vanuit de AWBZ of door het UWV.

Ook als medewerkers bij een andere werkgever aan de slag moeten worden gebracht (re-integratie via tweede spoortraject), kan een beroep worden gedaan op Ambitie.

Reageer