Dienst Dommelvallei in de steigers

Nadat ook de gemeenteraden van Nuenen en Son en Breugel hebben ingestemd met de vorming van een gezamenlijke dienst Dommelvallei gaan de colleges van B en W nu aan de slag om de dienst, waar tachtig ambtenaren komen te werken, op te tuigen. Daarvoor wordt ook een ‘kwartiermaker’ van buiten aangetrokken.

Eerder ging de raad van Geldrop-Mierlo al akkoord. De dienst gaat vooral taken verrichten op het gebied van ict, personeelszaken en financiën. Voor Nuenen en Son en Breugel wordt er ook de sociale dienst ondergebracht.

In Nuenen leverde het Dommelvalleibesluit nog de nodige discussie op. VVD, PvdA en De Combinatie wilden onder meer dat de gemeenteraad meer zeggenschap krijgt in de gemeenschappelijke regeling die de colleges van B en W opstellen. Dat amendement werd verworpen, te meer omdat dat zou betekenen dat het voorstel ook opnieuw door Son en Breugel en Nuenen behandeld zou moeten worden.

In Son en Breugel vinden vooral de oppositiepartijen dat de samenwerking niet ver genoeg gaat. De raad ging toch unaniem akkoord omdat er momenteel niet meer in zit. Burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel zei nog wel dat de vestiging in het raadhuis van Mierlo nog onderzocht wordt.

Reageer