Tarieven Waterschappen

Of we willen of niet, bijna iedereen gaat in deze economisch slechtere tijd meer betalen. Dat geldt ook voor de bedragen die we ieder jaar over moeten maken voor schoon en goed water in sloten, stroompjes, vennen, rivieren, enz.
De waterschapsbelasting bestaat uit een watersysteemheffing en een zuiveringsheffing.

Waterschap Aa en Maas voert per 1 januari een forse verhoging van de belastingtarieven door. Een eenpersoonshuishouden met een koophuis ter waarde van drie ton betaalt volgend jaar 199 euro. Dit jaar was dat 160 euro. Een meerpersoonshuishouden betaalt nu nog 245 euro aan Aa en Maas, volgend jaar wordt dat 289 euro.

Waterschap De Dommel moet de tarieven voor 2013 nog vaststellen. Een eenpersoonshuishouden met een koophuis van  circa drie ton betaalt nu 135 euro per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden is dat 244 euro.

Waterschap Rivierenland praat binnenkort over de nieuwe tarieven. Waarschijnlijk gaat een eenpersoonshuishouden met een koopwoning van drie ton263 euro betalen. Een meerpersoonshuishouden krijgt een rekening van 389 euro.
Waterschap Brabantse Delta moet de nieuwe tarieven nog vaststellen. Het voorstel is om van eenpersoonshuishoudens met een koophuis van drie ton 226 euro te vragen, bij meerpersoonshuishoudens wordt dat 381 euro.

Reageer