Raad gaat voor een sluitende begroting

De raad van de gemeente Nuenen c.a. heeft in de raadsvergadering van 28 juni 2012 unaniem besloten te streven naar een sluitende begroting 2013 e.v.

De raad heeft vrijdagavond 17 augustus en zaterdag 18 augustus de gehele dag gewerkt aan die doelstelling en heeft het vertrouwen dat er voldoende bouwstenen liggen voor een sluitende begroting in november.

Constructief gaat de gehele raad verder om samen met het college van B&W en de ambtelijke organisatie invulling te geven aan de unaniem aangenomen motie.

Op 30 augustus a.s. zal hierover in een openbare gezamenlijke commissievergadering verder worden gesproken

Reageer