Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Nuenen vergadert op donderdag 29 maart in Het Klooster. Iedereen is vanaf 19.30 van harte welkom op de publieke tribune.
De belangrijkste punten die op de agenda staan zijn:
vaststelling structuurvisie Gerwen.
vaststelling van de reactie op het concept woonvisie SRE

Coalitie uiteen
Onlangs heeft de Combinatie zich teruggetrokken uit de coalitie. De partij vond het binnen de coalitie steeds moeilijker om mee te gaan in voorstellen en besluiten uit het college. Deze beslissing heeft hier en daar flinke commotie veroorzaakt en kan gevolgen hebben voor de gemeentelijke politiek. Het is daarom vrijwel zeker dat ook dit onderwerp in de raadsvergadering van donderdag ter sprake zal komen.

Reageer