Informatieavond Skateramp

Op woensdag 28 maart aanstaande (aanvang: 20.00 uur, inloop: vanaf 19.45 uur) zal in de zaal van Eetcafé Ons Dorp een informatieavond omtrent de mogelijke aanstaande realisatie van een skateramp voor de Nuenense jeugd en jongeren plaatshebben. Alle geïnteresseerde skaters – alsmede hun ouders/verzorgers – zijn van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen.

Al in 2010 slaakten tientallen Nuenense skaters hun noodkreet: zij wilden ‘hun’ skateramp terug in het Nuenense straatbeeld. Diverse gesprekken met het gemeentebestuur volgden. Ook in de gemeenteraad werd enkele malen gesproken over de wens van de jongeren.

Ruurd van Heijst (Dorpsraad Gerwen) en Ralf M.M. Stultiëns (Gemeenteraadslid) hebben in het afgelopen anderhalf jaar nauw contact onderhouden met zowel het college van burgemeester en wethouders als een vertegenwoordiging van de jongeren en willen nu de laatste stand van zaken delen met de enthousiaste skaters en hun ouders/verzorgers. 

Van Heijst en Stultiëns willen onderstaande aspecten voorleggen aan c.q. bespreken met de jongeren en hun ouders/verzorgers:
1. Financiering skateramp
2. Mogelijke locatie
3. Oprichting skatevereniging
4. Stappenplan: hoe nu verder?

Omdat de daadwerkelijke plaatsing van een skateramp mede afhangt van het animo onder de Nuenense skaters, hopen de twee initiatiefnemers van de informatieavond op een forse opkomst. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet verplicht, maar (i.v.m. de organisatie van de avond) wel gewenst. Aanmelden kan via: r.m.m.stultiens@gmail.com.

Reageer