Inkomensgrens Minimabeleid Verhoogd

Voor een aantal regelingen is per 1 januari 2012 de inkomensgrens verhoogd van 100% naar 110%. Het betreft de volgende regelingen:

  • De bijzondere bijstand, soms brengen bijzondere omstandigheden bijzondere kosten met zich mee. Het kan daarbij gaan om kosten die éénmalig of maandelijks terug komen. U kunt hierbij denken aan extra noodzakelijke kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen.
  • De regeling maatschappelijke deelname, Als u lid bent van een sportvereniging of een cursus volgt, kunt u voor deze kosten een vergoeding krijgen. Ook kunt u tot een bedrag van € 50,00 vergoedt krijgen van toegangskaartjes voor pretparken, theater of voor een bioscoopbezoek. De bijdrage bedraagt maximaal € 150,00 per gezinslid.

Voor deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering hanteren we al een inkomensgrens van 110%.

Komt u hiervoor in aanmerking?
Uw gezinsinkomen* mag niet meer bedragen dan 110% van de normen zoals die gelden voor de Wet werk en bijstand. Er wordt ook onderzocht of het vermogen (o.a. spaargelden en bezittingen) niet meer bedraagt dan wat is opgenomen in de Wet werk en bijstand.  
* Onder gezinsinkomen wordt het inkomen en vermogen van u, uw partner en van alle inwonende (eerste graad) gezinsleden meegenomen.

In onderstaand schema kunt u lezen of het gezamenlijk inkomen en vermogen niet meer bedragen dan de inkomensgrenzen:

110% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag (van 5%):
Alleenstaande van 21 jaar of ouder                      €    977,59
Alleenstaande ouders van 21 jaar of ouder      € 1.256,90
Gehuwden/gezin:                                                         € 1.396,56

 Vrij te laten vermogen:
Alleenstaande:                  €   5.685,00
Alleenstaande ouder:     € 11.370,00
Gehuwden/gezin:             € 11.370,00

Voor meer informatie kunt u terecht bij de balie van Sociale Zaken. De balie is in het gemeentehuis en is open op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. De balie is op deze tijden ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631631. Voor een zo goed mogelijk advies, wordt u verzocht om de inkomensgegevens en bankafschriften van u en eventueel van uw partner en andere gezinsleden mee te brengen.

 

Reageer