Al 40 jaar Heemkundekring

De Nuenense heemkundekring De Drijehornick opent haar lustrumjaar 2012 op 7 januari a.s. met de feestelijke viering van haar 40-jarig jubileum in Het Klooster in Nuenen. De heemkundekring heeft als opgave de belangstelling te stimuleren voor de geschiedenis en het culturele erfgoed van de Nuenense woonomgeving.
Sinds de oprichting op 1 december 1971 is het ledental gegroeid naar circa 200. De Drijehornick is een oude schrijfwijze van “Driehurk”, dat driehoek betekent. De naam symboliseert de drie kerkdorpen Gerwen, Nederwetten en Nuenen.

De historie leeft
Menig lid bezoekt regelmatig de Heemkamer in Het Klooster en neemt deel aan bijzondere evenementen zoals lezingen, tentoonstellingen, excursies en bestudeert de lokale geschiedenis in vele facetten. Zo zijn er werkgroepen Monumenten, Archeologie, Genealogie, Paleografie (oud schrift) en Historisch Beeldmateriaal.
De heemkundekring heeft veel specifieke kennis in huis en is trots op de kleine bibliotheek met documenten, naslagwerken, historisch fotomateriaal, bladen en tijdschriften, oude bewonings- en eigendomsgegevens op kadastrale kaarten, enz. Inmiddels zijn veel gegevens digitaal opgeslagen en daarom makkelijk op te zoeken. Gemeenten, bouwondernemingen, verenigingen, kranten en particulieren maken dankbaar gebruik van deze schat aan historische informatie.

Eigen onderzoek
De Heemkamer van De Drijehornick is gevestigd in de kelder van Het Klooster en is elke dinsdagmorgen en woensdagavond voor iedereen geopend die vragen heeft over of belangstelling heeft voor de culturele geschiedenis van Nuenen c.a. Ze hebben genoeg materiaal voor bijvoorbeeld een klein onderzoekje naar het familieverleden bij een huwelijksfeest of naar de historie van een huis of een voor spreekbeurt op school.

Jubileumfeest
Iedereen is welkom op zaterdag 7 januari vanaf 13.30 uur op het 40-jarig jubileum in Het Klooster in Nuenen. Na de opening door burgemeester Ligtvoet zijn er enkele demonstraties, muziek, hapjes, drankjes en een verrassende quiz waaraan iedereen die denkt iets van Nuenen te weten, kan meedoen. 

Voor meer informatie: www.heemkundekringnuenen.nl

Reageer