Voorkom drukte bij de Glasbak

Het aanbod van glas bij de glasbak neemt rond de gezellige feestdagen toe. Het kan natuurlijk gebeuren, dat hier en daar glascontainers overvol raken. Het gevolg hiervan is dat rondom de glasbak het vol komt te staan met dozen en tassen met glas.

Om te voorkomen dat deze niet-feestelijke tafereeltjes ontstaan, verzoekt de gemeente u om het glas niet allemaal tegelijk naar de glasbak te brengen.  Mocht een glascontainer onverhoopt toch nog vol zitten, belt u dan de gemeente. 

Dus: Glasbak vol? Bel de gemeente: (040) 2631 699.

>>

Reageer