Identiteiteskaart niet meer gratis

Op 21 september 2011 is een wetsvoorstel ingediend waarin geregeld wordt dat weer leges moeten worden geheven voor de Nederlandse identiteitskaart. Dit wetsvoorstel heeft een terugwerkende kracht tot 22 september 2011, zodat de identiteitskaart vanaf die datum niet meer gratis is. Vanaf 22 september 2011 worden bij de aanvraag van een identiteitskaart weer leges in rekening gebracht.

Let op 18 oktober
In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan de geautomatiseerde systemen is er op dinsdag 18 oktober een beperkte dienstverlening aan de publieksbalies van het gemeentehuis. Op die dag is het niet mogelijk om een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of uittreksels GBA aan te vragen of op te halen.

Reageer